Chinese Palace Restaurant

Location
3Road Floor, Burjuman Centre, Bur Dubai, Dubai...

Branch
Dubai - Head Office
Phone
04-3519074
Fax
04-2217552

Chinese Palace Restaurant

Location
City Centre, Ajman...

Branch
Ajman
Phone
06-7437577
Fax

Chinese Palace Restaurant

Location
City Centre, Al Wahda, Sharjah...

Branch
Sharjah
Phone
06-5337897
Fax